Voorlichting

De coaches van Stichting Mbraze geven veelvuldig informatie en advies.

Op aanvraag geven zij voorlichting over het omgaan met jongeren met een psychische beperking in brede zin.

Mbraze doelt hier specifiek op jongeren met ADHD, ADD, autisme, al of niet gecombineerd met een verslaving. Ook spreken we meer en meer over burn out bij jongeren. De voorlichtingsbijeenkomsten worden gegeven op zowel persoonlijke basis als in groepsverband.

Nodig ons uit op info@mbraze.org

*/