Visie

De huidige maatschappij vraagt steeds meer van ons en jongvolwassenen.
Steeds vaker leiden de eisen bij jongeren tot verwarring en neerslachtigheid.

Keuzemogelijkheden lijken oneindig..
Door ervaringen in het veld constateren wij dat jongvolwassenen vaak hun hoofd buigen over vragen zoals: welke studie zal ik beginnen, waar hoor ik bij, wie ben ik en wat wil ik eigenlijk echt? Bij mantelzorgers, zoals de moeders van zorgvragende jongeren, staan soortgelijke vragen over identiteit hoog op de agenda: wie ben ik naast zorgdrager, hoe zit het met mijn vrouw-zijn en wat kan en wil ik nog meer in dit leven?

Middels activiteiten en coaching trajecten biedt stichting Mbraze een helpende hand bij al deze vragen. Tijdens alle activiteiten en trajecten staat onze visie centraal: iedere deelnemer voert zelf de regie in zijn of haar ontwikkelingsproces en af en toe is een helpende hand essentieel om vooruitgang te boeken.

Mbraze probeert deze handreiking te doen door iedereen te beschouwen als een volwaardig individu met het vermogen sturing te geven aan zijn of haar leven. We maken hierbij geen onderscheid tussen afkomst, geaardheid, opleidingsniveau of mentale mogelijkheden. Wel staat het concept van ‘empowerment’ centraal. Empowerment betekent ‘het versterken van mensen zodat ze kunnen deelnemen aan de samenleving’. In onze activiteiten geven wij daarom extra aandacht aan bewustwording van de eigen kwaliteiten én het accepteren van de valkuilen. Een lastig maar noodzakelijk proces in ieders leven.

Mail voor meer info naar info@mbraze.org

*/