Ondersteuning

Meer inzicht in al onze ondersteuningsvormen

Stichting Mbraze heeft als missie om zorg te dragen voor de groep jongvolwassenen die een duwtje nodig hebben om volwaardig te kunnen participeren in de maatschappij. Vaak komen jongeren door een Mpowerweekend met de follow-updagen al zelf in beweging.

Via deze activiteit zorgt Mbraze ervoor dat nieuwe kaders en voorwaarden worden geschapen en de toekomst perspectief biedt. Zij gaat daarbij moeilijke gesprekken niet uit de weg en biedt tevens emotionele steun daar waar dit noodzakelijk is.

Daarnaast kan Mbraze bemiddelen voor persoonlijke coaching aan jongvolwassenen en eventueel hun gezin. Dit kan zijn als ondersteuning op school, in het gezin of gewoon wanneer het moeilijk is om aan alle eisen te voldoen die de maatschappij stelt.

 PGB vergoeding

De activiteiten komen wellicht in aanmerking voor een vergoeding vanuit het PGB of andere voorziening. Mbraze helpt uiteraard graag met uw aanvraag.

*/