Bestuur

Het bestuur van Mbraze wordt gevormd door:

Mr. Wim Maessen – Voorzitter;
Romayco Babb – Pennigmeester;
Drs. Xandra Cremers – Secretaris.

 

 

Mr. Wim Maessen – Voorzitter

Studie: Nederlands Recht

Vrijwilligerswerk: begeleider activiteiten Mbraze

Carrière: eerder werkzaam als docent Recht Mbo-Opleiding Sociale Dienstverlening en Sociaal Juridisch Medewerker Albeda College Rotterdam, momenteel werkzaam als docent Bedrijfskunde MER aan de HvA.

Motivatie: “een belangrijke taak in mijn docentschap is de coaching van studenten. Dagelijks word ik geconfronteerd met de omstandigheden, die velen van hen meebrengen naar hun opleiding en die hun studiesucces in de weg staan. Zij vallen af, mede omdat scholen maar beperkt begeleiding kan geven. Stichting Mbraze kan die begeleiding, waardoor de studenten weer boven hun omstandigheden uitstijgen, wél geven”.

 

 

Romayco Babb – Penningmeester

Studie: SPH, Systeemtherapeut

Vrijwilligerswerk: verschillende soorten onbezoldigde persoonlijke begeleiding, sinds 2014 coach MPowerweek.

Carrière: eerder werkzaam bij verschillende zorginstellingen (o.a. De Bascule), momenteel zelfstandig ambulant begeleider en oprichter Thuyz.

Motivatie: ”mijn affiniteit voor onze doelgroep is erg groot. Na vele jaren werkzaam te zijn in kinder- en jeugdpsychiatrie is de behoefte sterk gegroeid om op creatieve en innovatieve manieren een bijdrage te leveren. Zo heb ik recent een kleinschalig wooninitiatief met intensieve dagbesteding opgestart met als doel zelfredzaamheid te vergroten van jongeren. Mbraze richt zich ook op dit netwerk en omarmt iedereen die een steuntje kan gebruiken.  Vroegtijdig signaleren in plaats van ingrijpen is hierbij een belangrijk aspect van onze visie”.

 

 

Drs. Xandra Cremers – Secretaris

Studie: HRM, Organisatie antropologie, Environmental Economics, Counsellor.

Vrijwilligerswerk: bestuurslid Mimosa, voorzitter MoederKind-centrum Kolenkitbuurt, bestuurslid HandinHand, sinds 2014 coach MPowerweek en MamaPowerWeekend

Carrière: eerder werkzaam in HRM en als zelfstandige op het gebied van Organisatieadvies, sinds 2007 verbonden als docent Bedrijfskunde aan de HvA.

Motivatie: “via Mbraze wil ik jongeren en moeders ongeacht afkomst, opleidingsniveau of mentale mogelijkheden ondersteunen bij hun ontplooiing als jongere, moeder of vrouw. Vooral bij de jongeren is dit erg gewenst want deze doelgroep is op een leeftijd waarin veel nieuwe ervaringen worden opgedaan die voor latere keuzes doorslaggevend zijn. Goede begeleiding is hier geboden. Daar waar deze ontbreekt, door familiesituatie en/of sociaal-maatschappelijke omstandigheden, kan Mbraze gelukkig inspringen”.

Interesse om vrijwillig bij te dragen aan activiteiten van MBraze? Neem vrijblijvend contact op via info@mbraze.org.

*/